Ο ΟΚΥπΥ ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις για τις (9) εννέα κενές θέσεις των Λογιστών θα διεξαχθούν την Παρασκευή 20/09/2019.

Οι αιτούντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ο καθένας ξεχωριστά με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν αναγράψει στην αίτησή τους, για την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κάτοχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google (Gmail), θα πρέπει να ελέγχουν και την κατηγορία Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Junk και Spam), καθώς πιθανό να προκύψει πρόβλημα στην παραλαβή του μηνύματος για το οποίο πρόβλημα ο ΟΚΥπΥ, δεν ευθύνεται.

Leave a reply