ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΥπΥ

Α/Α Μέση  Στατιστική Βαθμολογία Εκατοστη-μόρια: Percentile Rank Τελική
Κατάταξη
68 77,43 100,0 1
155 77,35 96,9 2
138 73,66 93,9 3
107 63,03 90,9 4
131 62,65 87,8 5
17 60,17 84,8 6
135 58,83 81,8 7
42 58,15 78,7 8
37 56,98 75,7 9
56 56,64 72,7 10
28 55,60 69,6 11
22 54,26 66,6 12
89 54,05 63,6 13
150 52,83 60,6 14
72 50,52 57,5 15
10 50,19 54,5 16
158 49,19 51,5 17
14 48,83 48,4 18
2 48,40 45,4 19
79 47,92 42,4 20
26 46,81 39,3 21
19 46,54 36,3 22
162 45,36 33,3 23
142 42,82 30,3 24
97 41,98 27,2 25
18 38,42 24,2 26
112 38,37 21,2 27
146 38,06 18,1 28
87 36,46 15,1 29
113 36,29 12,1 30
139 36,17 9,0 31
44 35,11 6,0 32
128 31,57 3,0 33
78 29,36 0,0 34

 

Τα αποτελέσματα των  πιο πάνω γραπτών εξετάσεων αφορούσαν την προκήρυξη που αναρτήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5218, ημερομηνίας 2/8/2019

  • Πέντε (5) κενές θέσεις Λειτουργών Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες αφορούσαν τοποθετήσεις ως εξής:

 

Διεύθυνση Λευκωσίας

  • 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Διεύθυνση Λάρνακας – Αμμοχώστου

  • 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Διεύθυνση Λεμεσού – Πάφου

  • 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

 

Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού

  • 2 θέσεις – Κεντρική Διοίκηση

 

Οι πιο πάνω υποψήφιοι που συμμετείχαν στις γραπτές εξετάσεις, θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη.

 

 

 

 

Leave a reply