ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακαλεί προσωρινά την προκήρυξη για την πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:

  1. Μια (1) κενή θέση Εσωτερικού Δικηγορικού Λειτουργού.
  2. Μια (1) κενή θέση Προϊσταμένου Υποδομών και Κτιρίων.

Ο Οργανισμός αποφάσισε την προσωρινή ανάκληση των πιο πάνω θέσεων στο παρόν στάδιο. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν γραπτώς για τη ανάκληση της προκήρυξης.

Leave a reply