Ανακοίνωση που αφορά τους υποψήφιους για τις θέσεις Νοσηλευτικών Λειτουργών

Παρακαλώ όπως για την έγκυρη μοριοδότηση των αιτήσεων σας:

  • Σε  περίπτωση που δεν αναφέρεται βαθμολογία στο πτυχίο σας και δεν έχετε προσκομίσει αναλυτική βαθμολογία
  • Ή και δεν έχετε επισυνάψει τις αντίστοιχες με την εμπειρία σας, αναλυτικές καταστάσεις αποδοχών κατά εργοδότη από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Όπως τα στείλετε με φαξ στο 22605623 μέχρι την Δευτέρα 27/7 και ώρα 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά παρακαλώ αγνοήστε το παρόν μήνυμα.

Σας ευχαριστούμε

Leave a reply