ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον τελικό κατάλογο βαθμολογίας των υποψήφιων Λογιστικών Λειτουργών (προκήρυξη θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5261 και αριθμό γνωστοποίησης 187 ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2020) με βάση τη γραπτή και προφορική εξέταση.

Leave a reply