Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Θέση
κ. Μάριος Παναγίδης Πρόεδρος
κα. Δέσπω Λευκαρίτη Αντιπρόεδρος
Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη Μέλος
κ. Γιώργος Παντελή Μέλος
κ. Κυριάκος Γεωργίου Μέλος
κ. Στέλιος Δημητρίου Μέλος
Κα. Τερψιθέα Χρήστου) Μέλος
Καθ. Peter Dawson Μέλος
Καθ. Sir David Haslam Μέλος