Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

κ. Μάριος Παναγίδης

Πρόεδρος

κ. Μαρίνος Καλλής

Αντιπρόεδρος

Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη

Μέλος

κ. Γιώργος Παντελή

Μέλος

Prof. Peter Dawson

Μέλος

Prof. Sir David Haslam

Μέλος

κ. Γιάννος Πανταζής

Μέλος

κα. Κρίστη Γιάλλουρου

Μέλος

κ. Χρίστης Λοϊζίδης

Μέλος

κ. Κύπρος Σταυρίδης

Μέλος