Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

κ. Μάριος Παναγίδης

Πρόεδρος

κα. Δέσπω Λευκαρίτη

Αντιπρόεδρος

Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη

Μέλος

Καθ. Peter Dawson

Μέλος

Καθ. Sir David Haslam

Μέλος

κ. Μαρίνος Καλλής

Μέλος

κ. Κρίστη Γιάλλουρου

Μέλος

κ. Χρίστης Λοϊζίδης

Μέλος

κ. Γιώργος Παντελή

Μέλος