Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Θέση
κ. Αλέκος Σταμάτης Πρόεδρος
κα. Δέσπω Λευκαρίτη Αντιπρόεδρος
Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη Μέλος
κ. Χρίστος Πατσαλίδης Μέλος
κ. Μάριος Παναγίδης Μέλος
κ Στέλιος Δημητρίου Μέλος
Καθ. Peter Dawson Μέλος
Καθ. Sir David Haslam Μέλος