• 7 Αυγούστου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Ανώτερου Νομικού Λειτουργού (Κεντρική Διοίκηση), για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696,21 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο

  • 7 Αυγούστου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές θέσεις Φυσιοθεραπευτή για το Γ.Ν. Λευκωσίας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας: πιο πάνω θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €26.541,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε

  • 31 Ιουλίου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για το Γ.Ν. Λευκωσίας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας: πιο πάνω θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €26.541,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από

  • 31 Ιουλίου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες: ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ με εμπειρία και ειδικό ενδιαφέρον στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν.