• 22 Ιανουαρίου 2021

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για το Γ.Ν. Λευκωσίας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας: Η πιο πάνω θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €26.541,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα

  • 22 Ιανουαρίου 2021

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας, για τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.  Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696 και θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες

  • 22 Ιανουαρίου 2021

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαεπτά (17) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες/Εξειδικεύσεις: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (5 θέσεις για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το ΝΑΜΙΙΙ) ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

  • 8 Ιανουαρίου 2021

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Τεχνικού Μηχανικού Μηχανολογίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, η οποία αφορά τοποθέτηση ως εξής: 1 θέση – Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ Θα καταρτιστεί πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση