• 16 Οκτωβρίου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις (3) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες/Εξειδικεύσεις: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις για το Γ.Ν. Λευκωσίας) Α. Ελκυστικό πακέτο απολαβών, επιδομάτων και άλλων

  • 9 Οκτωβρίου 2020

  ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Διοικητικών Λειτουργών Μονάδας Αγορών και Προμηθειών, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τοποθέτηση στη Μονάδα Αγορών και Προμηθειών του Οργανισμού (Κεντρική Διοίκηση). Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού και

  • 9 Οκτωβρίου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις (3) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες/Εξειδικεύσεις: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το ΝΑΜΙΙΙ) ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία που αποκτήθηκε σε εξειδικευμένο Κέντρο Παιδοενδοκρινολογίας (1 θέση για το

  • 2 Οκτωβρίου 2020

  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ Στην προκήρυξη των τριών (3) κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5301 και αριθμό γνωστοποίησης 725, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2020, το σημείο 1 που αφορά ειδικότητα Οφθαλμολογίας για το Γ.Ν. Λεμεσού, ακυρώνεται.