• 22 Μαΐου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας, για τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696 και θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες

  • 22 Μαΐου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για επτά (7) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (1 θέση για

  • 15 Μαΐου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (4 θέσεις – 1 θέση για Αστικά Κέντρα Λευκωσίας, 1 θέση για Κ.Υ. Ευρύχου, 1 θέση για Κ.Υ. Κελλακίου,

  • 15 Μαΐου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.), επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο και δυναμικό άτομο στην θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή. Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή (Κεντρική Διοίκηση). Α. Βασικός Μισθός: Ο ετήσιος μισθός είναι €63,540  που θα καταβάλλεται σε