• 20 Δεκεμβρίου 2019

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΚΥπΥ

  Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας στην ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη του Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 29/11/2019 με αριθμό 5244 και αριθμό γνωστοποίησης 1014. Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Για πληροφορίες ολόκληρης

  • 13 Δεκεμβρίου 2019

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για σαράντα (40) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες: ΤΑΕΠ (με Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Ορθοπεδικής ή Γενικής Χειρουργικής) (10 θέσεις) Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696,16 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες

  • 6 Δεκεμβρίου 2019

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εννέα (9) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:   ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν Πάφου)   Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι

  • 1 Δεκεμβρίου 2019

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρείς (3) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:   ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν Αμμοχώστου) ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (με ειδικό ενδιαφέρον στη λαπαροσκοπική) (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν Πάφου)