• 4 Φεβρουαρίου 2021

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16 Ιανουαρίου 2021, για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Διαχειριστή Αποθεμάτων και Παραγγελιών, οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της

  • 29 Ιανουαρίου 2021

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες/Εξειδικεύσεις: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ με εξειδίκευση στην επεμβατική ERCP (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (1

  • 27 Ιανουαρίου 2021

  Ανακοίνωση Ημερομηνιών

  Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των παρακάτω εξετάσεων: Εξέταση Ημερομηνία Γραμματειακός Λειτουργός (Αρχείο) 13/02/2021 Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός 13/02/2021 Ενδεικτική ύλη Η Ενδεικτική ύλη για τις πιο πάνω εξετάσεις που θα διεξαχθούν για κάλυψη κενών θέσεων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας είναι: Γραμματειακός Λειτουργός (Αρχείο) Νόμος και Κανονισμοί ΟΚΥπΥ. Χρήση Η/Υ και

  • 22 Ιανουαρίου 2021

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για το Γ.Ν. Λευκωσίας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας: Η πιο πάνω θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €26.541,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα