• 30 Απριλίου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκατρείς (13) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (4 θέσεις – 2 θέσεις για το Γ.Ν. Λάρνακας, 2 θέσεις για το Νοσοκ. Τροόδους) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (7 θέσεις – 2

  • 24 Απριλίου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για είκοσι επτά (27) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες: ΤΑΕΠ (με Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Ορθοπεδικής ή Γενικής Χειρουργικής) (10 θέσεις – 2 θέσεις για το Γ.Ν. Λευκωσίας,

  • 3 Απριλίου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ   Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (4 θέσεις – 1 θέση για Αστικά Κέντρα Λευκωσίας, 1 θέση για Κ.Υ.

  • 27 Μαρτίου 2020

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ (10) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δέκα (10) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:   ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λεμεσού) ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου) ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις – 1 θέση για