Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο

+357 22605734

Fax

+357 22605623

Ηλ. Διεύθυνση

info@shso.org.cy

Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17 Γωνία,
(3ος όροφος) 1448 Άγιος Ανδρέας,
Λευκωσία