Χαιρετισμός

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα της Περιφέρειας Λευκωσίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), αποτελούμενη από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ως το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κύπρου, τόσο σε αριθμό ασθενών, όσο και σε κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, διατηρώντας άρτια καταρτισμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, εξυπηρετεί 25.000 εισαγωγές ασθενών για εσωτερική νοσηλεία, 250.000 επισκέψεις ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, 7.500 χειρουργικές επεμβάσεις και περίπου 100.000 επισκέψεις στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών ετησίως.

Το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ είναι μοναδικό στο είδος του, διατηρεί τις απαραίτητες υποδομές και εξοπλισμό, αλλά και εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, σε μητέρες και παιδιά.

Την 1η Ιανουαρίου 2019, ξεκίνησε η αυτονόμηση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, υπό τη διοίκηση των Διευθυντικών Ομάδων του ΟΚΥπΥ. Η Διευθυντική Ομάδα της Περιφέρειας Λευκωσίας, με την ανάληψη των καθηκόντων της, εργάζεται καθημερινά για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων της Περιφέρειας Λευκωσίας, με στόχο την άμεση πρόσβαση και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή.

Μέσα από τη νέα μας ιστοσελίδα, με την παροχή πληροφοριών, στοχεύουμε στην καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και με την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους ασθενείς, αναμένουμε σχόλια και παρατηρήσεις, τα οποία θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 

Κυριάκος Γεωργίου

Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής

Διεύθυνσης Λευκωσίας