Αγορά Λογισμικού Συστήματος για κάλυψη των αναγκών του ΟΚΥπΥ Γ.Τ 107/19

Το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών διενεργεί διαγωνισμό εκ μέρους του ΟΚΥπΥ, για την Αγορά Λογισμικού Συστήματος για κάλυψη των αναγκών του ΟΚΥπΥ, συμπεριλαμβανομένου της εγκατάστασης και συντήρησης του καθώς και την εκπαίδευση των χειριστών/χρηστών. 1. ΕΓΓΡΑΦΑ 3924394_Προκήρυξη διαγωνισμού – κάτω από τα όρια δημοσίευσης