κέντρα στην επαρχία Λάρνακα Και Αμμόχωστος

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Λάρνακας – Αμμοχώστου

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Λάρνακας – Αμμοχώστου βρίσκονται σε χώρο στην Κοινότητα σε διεπαγγελματικά στελεχωμένο Κέντρο με Παιδοψυχίατρο, Κλινικούς Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Παρέχουν σε εξωτερική βάση, υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης σε παιδιά, έφηβους μέχρι 17 ετών και τις οικογένειές τους. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επίσης το οικογενειακό περιβάλλον και το σχολικό πλαίσιο. Στο τμήμα παραπέμπονται παιδιά και έφηβοι που αντιμετωπίζουν ήπιες εώς και πολύ σοβαρές ψυχολογικές –  ψυχοκοινωνικές – ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.

 

Εξωτερικά Ιατρεία Λάρνακας

Στο Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας λειτουργούν τα Εξωτερικά Ιατρεία Λάρνακας, διεπαγγελματικά στελεχωμένα με Ψυχίατρους, Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Προσφέρονται υπηρεσίες διαγνωστικής αξιολόγησης της ψυχικής υγείας των ενηλίκων που απευθύνονται σε αυτά καθώς και θεραπευτικά εξατομικευμένα προγράμματα. Παρέχονται επίσης συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, αξιολόγηση, συμβουλευτική, ενημέρωση και καθοδήγηση για θέματα ψυχικής υγείας, προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης σε άτομα τρίτης ηλικίας.

Κοινοτική Υπηρεσία Λάρνακας

Η Κοινοτική Υπηρεσία Λάρνακας στεγάζεται στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας. Μέσω της Υπηρεσίας προσφέρονται κατ’ οίκον υπηρεσίες σε ασθενείς από νοσηλευτές ψυχικής υγείας.

Εξωτερικά Ιατρεία και Κοινοτικό Κέντρο Ελ. Αμμοχώστου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου λειτουργούν τα Εξωτερικά Ιατρεία Ελεύθερης Αμμοχώστου, διεπαγγελματικά στελεχωμένα με Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτές και Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, μέσω των οποίων προσφέρονται υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων σε ενήλικα άτομα όπως επίσης και το Κοινοτικό Κέντρο μέσω του οποίου προσφέρονται κατ’ οίκον υπηρεσίες προς ασθενείς από νοσηλευτές ψυχικής υγείας.

Κέντρο Ημέρας Λάρνακας

Το Κέντρο Ημέρας είναι ενδιάμεση δομή στην κοινότητα όπου και στεγάζεται, με προγράμματα που στοχεύουν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη χρόνιων ασθενών έτσι ώστε να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα και η λειτουργικότητά τους στο κοινωνικό σύνολο. Μέσω των προγραμμάτων του Κέντρου επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των ιδίων των ατόμων στη διαδικασία της ψυχοκοινωνικής επανένταξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Πρόγραμμα Χορήγησης Υποκατάστατων Ουσιών «ΔΙΑΒΑΣΗ»

Το πρόγραμμα Χορήγησης Υποκατάστατων Ουσιών «ΔΙΑΒΑΣΗ» στεγάζεται στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας και αποτελεί θεραπευτική μονάδα για την αντιμετώπιση του εθισμού στα οπιοειδή ναρκωτικά. Αφορά χρήστες οπιοειδών  ουσιών και στοχεύει στην στήριξη και βοήθεια των πελατών του ως προς την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας. Άλλοι στόχοι του προγράμματος αποτελούν η μείωση της βλάβης, η μείωση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας που συνοδεύει τον εθισμό, η αποκατάσταση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής λειτουργικότητας, και η μείωση της θνησιμότητας.

Πρόγραμμα Χορήγησης Υποκατάστατων Ουσιών «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»

Το Πρόγραμμα Χορήγησης Υποκατάστατων Ουσιών «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» στεγάζεται στον χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου και αποτελεί θεραπευτική μονάδα για την αντιμετώπιση του εθισμού στα οπιοειδή ναρκωτικά. Αφορά σε χρήστες οπιοειδών  ουσιών και στοχεύει στην στήριξη και βοήθεια των πελατών του ως προς την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας. Άλλοι στόχοι του προγράμματος αποτελούν η μείωση της βλάβης, η μείωση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας που συνοδεύει τον εθισμό, η αποκατάσταση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής λειτουργικότητας, και η μείωση της θνησιμότητας.