Κέντρα στην επαρχία Λεμεσού Και Πάφου

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Λεμεσού

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Λάρνακας – Αμμοχώστου βρίσκονται σε χώρο στην Κοινότητα σε διεπαγγελματικά στελεχωμένο Κέντρο με Παιδοψυχίατρο, Κλινικούς Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Παρέχουν σε εξωτερική βάση, υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης σε παιδιά, έφηβους μέχρι 17 ετών και τις οικογένειές τους. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επίσης το οικογενειακό περιβάλλον και το σχολικό πλαίσιο. Στο τμήμα παραπέμπονται παιδιά και έφηβοι που αντιμετωπίζουν ήπιες εώς και πολύ σοβαρές ψυχολογικές –  ψυχοκοινωνικές – ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Πάφου

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Λάρνακας – Αμμοχώστου βρίσκονται σε χώρο στην Κοινότητα σε διεπαγγελματικά στελεχωμένο Κέντρο με Παιδοψυχίατρο, Κλινικούς Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Παρέχουν σε εξωτερική βάση, υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης σε παιδιά, έφηβους μέχρι 17 ετών και τις οικογένειές τους. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επίσης το οικογενειακό περιβάλλον και το σχολικό πλαίσιο. Στο τμήμα παραπέμπονται παιδιά και έφηβοι που αντιμετωπίζουν ήπιες εώς και πολύ σοβαρές ψυχολογικές –  ψυχοκοινωνικές – ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.

Ψυχιατρική Κλινική Λεμεσού

Η Ψυχιατρική Κλινική Λεμεσού στεγάζεται σε χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, διαθέτει 20 κλίνες και σκοπός της είναι η παροχή ποιοτικής φροντίδας ενήλικων ατόμων που παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών ή προβλημάτων που χρήζουν εντατικής και βραχυπρόσθεσμης θεραπείας. Οι εισδοχές στην Κλινική πραγματοποιούνται στην βάση της εθελοντικής νοσηλείας.

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λεμεσού

Το Κέντρο στεγάζεται στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού και είναι διεπαγγελματικά στελεχωμένο με Ψυχίατρους, Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτές και Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Προσφέρονται υπηρεσίες διαγνωστικής αξιολόγησης της ψυχικής υγείας των ενηλίκων που απευθύνονται σε αυτά καθώς και θεραπευτικά εξατομικευμένα προγράμματα. Παρέχονται επίσης συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, αξιολόγηση, συμβουλευτική, ενημέρωση και καθοδήγηση για θέματα ψυχικής υγείας, προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης σε άτομα τρίτης ηλικίας, κοινοτική κατ ‘ οίκον νοσηλευτική φροντίδα σε άτομα και σε οικογένειες μέσω του Κοινοτικού Κέντρου, και άλλα ομαδικά προγράμματα.

Κέντρο Ημέρας Λεμεσού

Το Κέντρο Ημέρας είναι ενδιάμεση δομή στην κοινότητα όπου και στεγάζεται, με προγράμματα που στοχεύουν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη χρόνιων ασθενών έτσι ώστε να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα και η λειτουργικότητά τους στο κοινωνικό σύνολο. Μέσω των προγραμμάτων του Κέντρου επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των ιδίων των ατόμων στη διαδικασία της ψυχοκοινωνικής επανένταξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης Λεμεσού

Η Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης, στεγάζεται σε χώρο στην κοινότητα, στοχεύει στην προετοιμασία για επανένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, στο εργασιακό περιβάλλον, στην δημιουργία κοινωνικών δικτύων προς υποστήριξη της εργασιακής επανένταξης μέσω της συνεργασίας με άλλους φορείς όπως επίσης στοχεύει και στην τελική και κοινωνική επανένταξη του ατόμου.

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάφου και Εξωτερικά Ιατρεία

Τα Εξωτερικά ιατρεία στεγάζονται στον χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και είναι διεπαγγελματικά στελεχωμένα. Δια μέσου των Ιατρείων παρέχονται ψυχιατρική εξέταση/ θεραπεία, παρακολούθηση, συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, αξιολόγηση, συμβουλευτική, ενημέρωση και καθοδήγηση για θέματα ψυχικής υγείας, προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης σε άτομα τρίτης ηλικίας, και άλλα ομαδικά προγράμματα. Επίσης δια μέσου της Κοινοτικής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας η οποία στεγάζεται σε χώρο στην κοινότητα, παρέχεται κατ’ οίκον κοινοτική νοσηλευτική φροντίδα σε άτομα και σε οικογένειες.

Κέντρο Ημέρας Πάφου

Το Κέντρο Ημέρας είναι ενδιάμεση δομή στην κοινότητα όπου και στεγάζεται, με προγράμματα που στοχεύουν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη χρόνιων ασθενών έτσι ώστε να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα και η λειτουργικότητά τους στο κοινωνικό σύνολο. Μέσω των προγραμμάτων του Κέντρου επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των ιδίων των ατόμων στη διαδικασία της ψυχοκοινωνικής επανένταξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Μονάδα Απεξάρτησης «Άνωση»

Η Άνωση αποτελεί Μονάδα Απεξάρτησης, η οποία στεγάζεται σε χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού, μέσω της οποίας παρέχεται θεραπευτική βοήθεια σε εξαρτημένα άτομα σε όλες τις φάσεις της προσπάθειάς τους για απελευθέρωση από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και στην πορεία της κοινωνικής επανένταξης. Η Μονάδα προσφέρει βραχείας διάρκειας προαιρετική νοσηλεία σε κλειστό πλαίσιο που καλύπτει τις ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του εξαρτημένου ατόμου κατά το στερητικό στάδιο  με σκοπό την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη πορεία του προς την πλήρη απεξάρτηση.

Μονάδα Χορήγησης Υποκατάστατων Ουσιών «Σωσίβιο»

Το ΣΩΣΙΒΙΟ είναι θεραπευτική μονάδα για την αντιμετώπιση του εθισμού στα οπιοειδή ναρκωτικά και στεγάζεται στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού. Η Μονάδα είναι διεπαγγελματικά στελεχωμένη και δια μέσου της θεραπείας παρέχεται φαρμακευτική αγωγή και ψυχοκοινωνική φροντίδα. Σκοπός της θεραπεία με υποκατάστατα είναι η μείωση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας που συνοδεύει τον εθισμό και η αποκατάσταση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής λειτουργικότητας.

Κέντρο Απεξάρτησης Ενηλίκων «Ανάκαμψη»

Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ αποτελεί ένα ανοικτό θεραπευτικό κέντρο στην κοινότητα και στοχεύει στην παροχή θεραπευτικών και στοχευμένων προληπτικών υπηρεσιών απεξάρτησης. Η Ανάκαμψη απευθύνεται σε ενήλικα άτομα που υποφέρουν από προβλήματα χρήσης ναρκωτικών ουσιών και κατάχρησης αλκοόλ, τα οποία ωστόσο αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσα από ψυχολογική θεραπεία και συμβουλευτική.

Μονάδα Χορήγησης Υποκατάστατων Ουσιών «Στροφή»

Η ΣΤΡΟΦΗ είναι θεραπευτική μονάδα για την αντιμετώπιση του εθισμού στα οπιοειδή ναρκωτικά και στεγάζεται στον χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η Μονάδα είναι διεπαγγελματικά στελεχωμένη και δια μέσου της θεραπείας παρέχεται φαρμακευτική αγωγή και ψυχοκοινωνική φροντίδα. Σκοπός της θεραπεία με υποκατάστατα είναι η μείωση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας που συνοδεύει τον εθισμό και η αποκατάσταση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής λειτουργικότητας.

Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «Προμηθέας»

Το Κέντρο στελεχώνεται από Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτές και Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, στεγάζεται σε χώρο στην κοινότητα και εξυπηρετεί τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Στο Κέντρο παρέχονται θεραπευτικά προγράμματα σε έφηβους και νεαρούς ηλικίας μέχρι 22 ετών με πειραματική ή περιστασιακή χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης ή συστηματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης, και στις οικογένειές τους.