Κέντρα στην επαρχία Λευκωσίας

Το Νοσοκομείο Αθαλάσσας αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα του Τμήματος Εσωτερικής Νοσηλείας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και καλύπτει παγκύπρια τις ανάγκες.

Το Νοσοκομείο Αθαλάσσας δέχεται ασθενείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας (Τροποποιητικός) Νόμος 2003, 2007.

Το Νοσοκομείο Αθαλάσσας αποτελείται από τρεις Κλινικές:

  • Ψυχιατρική Α’ η οποία περιλαμβάνει μία Κλινική Οξέων Περιστατικών Αντρών και (ΚΟΠΑ) και μια Ενδιάμεση Κλειστή Κλινική Ανδρών (ΕΚΚΑ)
  • Ψυχιατρική Β’ η οποία περιλαμβάνει την Κλινική εισδοχής Γυναικών
  • Ψυχιατρική Γ’ η οποία περιλαμβάνει ένα μεικτό θάλαμο αποκατάστασης

 

Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας υπάρχει επίσης κλειστός Θάλαμος χρόνιων ασθενών (ανδρών και γυναικών). Βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες σταδιακής αποκατάστασής τους σε ενδιάμεσες δομές στην κοινότητα.

 

Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, προσφέρεται αξιολόγηση και παροχή εξατομικευμένης φροντίδας και νοσηλείας στον θεραπευόμενο με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Οι Διεπαγγελματικές ομάδες αποτελούνται από Ειδικούς Ψυχιάτρους, από Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτικούς Λειτουργούς και Κοινωνικό Λειτουργό.    Στοχεύει στην ταχύτερη και καταλληλότερη αποθεραπεία και επανένταξη του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο, στην κάλυψη θεμάτων κοινωνικής ευημερίας όπου κρίνεται αναγκαίο, στη διατήρηση, ανάκληση ή ακόμη και ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στην παροχή ενός ασφαλούς θεραπευτικού περιβάλλοντος στους θεραπευόμενους.

Ψυχιατρική Κλινική

Στην Ψυχιατρική Κλινική Λευκωσίας παρέχεται προαιρετική νοσηλεία σε άτομα με ψυχικά προβλήματα. Η Κλινική βρίσκεται εντός του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, διαθέτει 20 κλίνες και είναι διεπαγγελματικά στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό.

Κοινοτική Υπηρεσία

Στην Λευκωσία λειτουργούν δύο Κοινοτικά Κέντρα, διεπαγγελματικά στελεχωμένα (Ψυχίατρους, Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας) μέσω των οποίων προσφέρονται υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων σε ενήλικα άτομα όπως επίσης και κατ’ οίκον υπηρεσίες από νοσηλευτές ψυχικής υγείας.

Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης

Η Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης, στεγάζεται σε χώρο στην κοινότητα, στοχεύει στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, μέσω της εργασιακής τους αποκατάστασης. Μέσω της Μονάδας τα άτομα προετοιμάζονται για εργασία, τόσο σε ψυχικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων προς υποστήριξη της επαγγελματικής τους επανένταξης και κοινωνική ενσωμάτωση.

Κέντρο Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας είναι ενδιάμεση δομή στην κοινότητα όπου και στεγάζεται, με προγράμματα που στοχεύουν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη χρόνιων ασθενών έτσι ώστε να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα και η λειτουργικότητά τους στο κοινωνικό σύνολο. Μέσω των προγραμμάτων του Κέντρου επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των ιδίων των ατόμων στη διαδικασία της ψυχοκοινωνικής επανένταξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 

Κέντρο Ψυχοθεραπείας

Στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της Ψυχοθεραπείας όπως η θεραπεία, η εποπτεία και η εκπαίδευση. Στην παρούσα φάση στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας λειτουργούν δύο προγράμματα που απευθύνονται 1. σε άτομα, ανήλικα και ενήλικα, που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά και 2. σε άτομα που παρουσιάζουν Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας. Το Κέντρο στεγάζεται σε χώρο εντός του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στο Τμήμα Φυλακών

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στο Τμήμα Φυλακών είναι διεπαγγελματικά στελεχωμένες και καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού των Κεντρικών Φυλακών με προβλήματα ψυχικής υγείας, αλκοολισμού, χρήσης και κατάχρησης παράνομων ουσιών. Στο Τμήμα Φυλακών λειτουργεί επίσης η Πτέρυγα 10, η οποία καλύπτεται με 24ωρη νοσηλευτική παρακολούθηση και φιλοξενεί άτομα με ενεργό ψυχοπαθολογία τα οποία συνεργάζονται και χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης.

Τμήμα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων

Το Τ.Ε.Ν.Ε. αποτελεί Κλινική ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, διαθέτει οκτώ κλίνες, στεγάζεται στο Μακάριο Νοσοκομείο και έχει θεσμοθετηθεί ως   «Ψυχιατρικό Κέντρο Ασφαλούς Νοσηλείας», όμως παράλληλα δέχεται νοσηλείες προαιρετικού χαρακτήρα. Σε αυτό νοσηλεύονται έφηβοι από 12 μέχρι 17 χρονών με σοβαρά ψυχιατρικά – ψυχοκοινωνικά προβλήματα.  Είναι παγκύπριας εμβέλειας και στελεχώνεται διεπαγγελματικά από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

 

Υπηρεσία Διασυνδετικής – Συμβουλευτική Παιδοψυχιατρική

Μέσω της Υπηρεσίας Διασυνδετικής – Συμβουλευτικής Παιδοψυχιατρικής παρέχεται καθημερινά συνεχής κάλυψη των ψυχολογικών αναγκών, παιδιών που είτε νοσηλεύονται είτε παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία του Μακάριου Νοσοκομείου. Στο πλαίσιο της Υπηρεσίας παρέχεται διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπευτικός σχεδιασμός και παρέμβαση, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, σε παιδιά και εφήβους έως 17 χρόνων όπως και παράλληλα στήριξη και συμβουλευτική γονέων. Ο κλάδος της ΥΔΣΠ παρέχει στηρίξει σε παιδιά η και στις οικογένειας τους που παρακολουθούνται για ιατρικούς λόγους στις διάφορες κλινικές του Μακάριου νοσοκομείου, όπως επίσης και στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών

Το Κέντρο στεγάζεται στον χώρο του Μακάριου Νοσοκομείου, στελεχώνεται από εξειδικευμένη  διεπαγγελματική ομάδα και παρέχει αξιολόγηση και θεραπεία σε παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών, με σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες που σχετίζονται ,ε διατροφικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένης της ψυχογενούς ανορεξίας, της ψυχογενούς βουλιμίας, επεισοδίων υπερφαγίας και άρνησης λήψης τροφής.

 

Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης

Το ΚΕ.Π.ΨΥ.ΠΑ. βρίσκεται σε χώρο στην κοινότητα, παρέχει σε εξωτερική βάση, υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης σε παιδιά, έφηβους μέχρι 17 ετών και τις οικογένειές τους. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επίσης το οικογενειακό περιβάλλον και το σχολικό πλαίσιο. Στο τμήμα παραπέμπονται παιδιά και έφηβοι που αντιμετωπίζουν ήπιες εώς και πολύ σοβαρές ψυχολογικές –  ψυχοκοινωνικές – ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.

Το κέντρο αναπτύσσει τις δραστηριότητες που αφορούν στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, εκπαίδευση   και έρευνα.

 

Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων

Η Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων δέχεται άτομα εξαρτημένα από το αλκοόλ τόσο για σωματική όσο και για ψυχoλογική απεξάρτηση. Τα θεραπευτικά προγράμματα της ΘΕ.Μ.Ε.Α. προσφέρονται ενδοκλινικά με εθελοντική νοσηλεία ή σε εξωτερική βάση.

Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης

Το Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης παρέχει εύκολη πρόσβαση χαμηλής οδού και απευθύνεται σε όλα τα εξαρτημένα άτομα άνω των 22 χρονών χωρίς την εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού σε σχέση με το φύλο, την καταγωγή, εθνικότητα, φυλή, χρώμα, πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικές προτιμήσεις, θρησκεία, πνευματική και σωματική αναπηρία, κατάσταση υγείας. Το Κέντρο καλύπτει τια επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου για απεξάρτηση από παράνομες ουσίες ενώ παγκύπρια προσφέρει υπηρεσίες για απεξάρτηση από παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια και για απεξάρτηση από αλκοόλ και νόμιμες ουσίες.

Μονάδα Χορήγησης Υποκατάστατων Ουσιών ΓΕΦΥΡΑ

Η ΓΕΦΥΡΑ είναι θεραπευτική μονάδα για την αντιμετώπιση του εθισμού στα οπιοειδή ναρκωτικά. Η Μονάδα είναι διεπαγγελματικά στελεχωμένη και δια μέσου της θεραπείας παρέχεται φαρμακευτική αγωγή και ψυχοκοινωνική φροντίδα. Σκοπός της θεραπεία με υποκατάστατα είναι η μείωση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας που συνοδεύει τον εθισμό και η αποκατάσταση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής λειτουργικότητας.

Πρόγραμμα Απεξάρτησης ΔΑΝΑΗ – Κεντρικές Φυλακές

Η συμμετοχή στο θεραπευτικό πρόγραμμα είναι εθελοντική και απευθύνεται σε κρατούμενους με προβλήματα εξάρτησης (αλκοόλ, παράνομες ουσίες, τζόγο, διαδίκτυο) ενώ στα πλαίσια του προγράμματος γίνονται ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις.

Πρόγραμμα Χορήγησης Υποκατάστατων Ουσιών ΛΕΜΒΟΣ – Κεντρικές Φυλακές

Το Πρόγραμμα ΛΕΜΒΟΣ έχει ως στόχο τη μείωση της βλάβης και απευθύνεται σε κρατούμενους οι οποίοι κατά την εισδοχή τους είναι εξαρτημένοι σε οπιοειδή. Τα άτομα που είναι ήδη ενταγμένα σε πρόγραμμα υποκατάστασης στην κοινότητα τους δίνεται η ευκαιρία στα πλαίσια του θεραπευτικού συνεχές μα συνεχίσουν και κατά την διάρκεια της φυλάκισής τους εάν το επιθυμούν.

Ενδονοσοκομειακή Μονάδα Ανηλίκων Χρηστών

Η Ενδονοσοκομειακή αυτή δομή στεγάζεται στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου   Λευκωσίας  και έχει θεσμοθετηθεί ως

“Ψυχιατρικό Κέντρο Ασφαλούς Νοσηλείας“ ,στο οποίο μπορούν να νοσηλεύονται  ανήλικοι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που παρουσιάζουν βίαιη ή παραβατική συμπεριφορά και για τους οποίους εκκρεμεί Διάταγμα Δικαστηρίου υποχρεωτικής εξέτασης και που πάσχουν από σοβαρή ψυχική διαταραχή

Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας ΠΕΡΣΕΑΣ

Το Κέντρο παρεμβαίνει με θεραπευτικές και συμβουλευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες/ αλκοόλ / τζόγο / διαδίκτυο, υιοθετώντας υγιείς τρόπους ζωής και στην ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων και επικοινωνίας στην οικογένεια, μέσα από συστηματικές ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές παρεμβάσεις από έμπειρο και ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Στο Κέντρο εξυπηρετούνται έφηβοι / νεαρού ενήλικες από 13 – 22 ετών και οι οικογένειές τους και καλύπτει τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου.