ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ασθενοφόρα 112, 199

Τηλεφωνικό Κέντρο 22603000

Ραντεβού 22603550

Επίσης στις πιο κάτω ειδικότητες μπορούν να διευθετηθούν ραντεβού απευθείας στο Τμήμα:

Δερματολογικό 22603518
Πνευμονολογικό 22603517
Φυσιοθεραπευτήριο 22603707
Κλινική Μαστού 22604062
Νεφρολογικό 22603757
Ενδοσκοπήσεις 22604016
Οδοντιατρείο 22603509

Ραντεβού για εξετάσεις στο Ακτινολογικό Τμήμα διευθετούνται στα εξής τηλέφωνα:

Μαγνητική Τομογραφία (M.R.I.) 22604196, 22604189 και 22604185
Αξονική Τομογραφία (C.T.) 22604109
Υπερηχογραφήματα (U/S) 22604103
Μαστογραφίες 22604144 και 22604148
Οστεοπόρωση 22604144 και 22604148
Πυελογραφίες 22604144 και 22604148

Λογιστήριο – Τιμολογήσεις 22603765

Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών 22603545

Αστυνομία 22604200