Α) Στα Νοσοκομεία υπάρχει Λειτουργός Δικαιωμάτων Ασθενών στην οποία οι ασθενείς και επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εξυπηρέτησή τους.

 

Νοσοκομείο Λειτουργός Δικαιωμάτων των ασθενών Τοποθεσία Τηλέφωνο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Κα Ανδρούλλα Ιωάννου Επίπεδο 1, στα αριστερά της κύριας εισόδου και προς τα εξωτερικά ιατρεία 22603545
Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ Kα Μαίρη Πολεμιδιώτου Ισόγειο( Επίπεδο 0), δεξιά  της κεντρικής εισόδου και  πλησίον της υποδοχής 22405156
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Κα Ευδοκσία Κακαρίδου Επίπεδο 0, δεξιά της κεντρικής εισόδου 25801240
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Κα Μαρία Αλέκου 3ο όροφο, δίπλα από το Γυναικολογικό Τμήμα 24800415
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου Κο Δημήτρης Καρδιάμος

 

Eπίπεδο 1, στον χώρο αναμονής της Κεντρικής Εισόδου. 23200147

Κάποια   προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν άμεσα από τη Λειτουργό Δικαιωμάτων Ασθενών, παραπέμπονται για εξέταση στην Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών (Ε.Ε.Π.Α.). και για άλλα σοβαρότερα όπως αυτά που χρήζουν ιατρικής πραγματογνωμοσύνης συστήνεται η παραπομπή τους απευθείας  είτε στο Πειθαρχικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ή στην Αρμόδια αρχή (Υπουργείο Υγεία ή στην Διεύθυνσή του Νοσηλευτηρίου)

Αποστολή των Λειτουργών Δικαιωμάτων  Ασθενών καθώς και των Επιτροπών Εξέτασης Παραπόνων (Ε.Ε.Π.) είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση και η διασφάλιση του έμπρακτου σεβασμού των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου προσφεύγει σε παροχέα φροντίδας υγείας ή ιατρικό ίδρυμα περιλαμβανομένου και του ιδιωτικού τομέα.

Β) Η Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών (Ε.Ε.Π.Α)  είναι πενταμελής επιτροπή ανά Επαρχία,   με τετραετή θητεία και στεγάζεται στα κατά τόπους κρατικά νοσηλευτήρια. Οι Επιτροπές είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση παραπόνων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε δεύτερο βαθμό παραπόνων που αφορούν στα κρατικά νοσοκομεία και είτε διαβιβάζονται σε αυτές από το Λειτουργό Δικαιωμάτων των Ασθενών, είτε αφορούν παράπονα ασθενών που δεν ικανοποιήθηκαν από την απόφαση του Λειτουργού. Οι αποφάσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται γραπτώς στον ασθενή και στον επηρεαζόμενο παροχέα υγείας και στον Λειτουργό Δικαιωμάτων Ασθενών του Κρατικού Νοσηλευτηρίου.

Η παρέμβαση των συνιστώμενων Επιτροπών προβλέπεται να καταστεί ιδιαίτερα ουσιαστική. Ο ρόλος του Σώματος είναι η εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς αλλά και η διερεύνηση και συγκέντρωση σχετικών στοιχείων, η καταγραφή παθογόνων αιτίων, η διατύπωση των προβλημάτων και η εισήγηση πρόσφορων και κυρίως βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπισή τους. Επομένως, βασικός στόχος τους Σώματος είναι να καταστεί συμμέτοχος και συντελεστής αλλαγής στην προσπάθεια για την αναδόμηση του συστήματος υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Διεύθυνση Patients’ Rights Committee Τηλέφωνο
Λευκωσίας Κα. Γιαννούλα Κυριακίδου, Πρόεδρος

Κο. Κυριάκος Χανίδης, μέλος

Κα. Λουΐζα Μαυρομμάτη, μέλος

Κα. Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού, μέλος

Κο. Μάριος Μαρκουλλής, μέλος

22603680

Κυρία Ελπίδα Νεοφύτου

Γραμματέας της Επιτροπής

Λεμεσός- Πάφου Κο. Κωστάκης Χαρίτου, Πρόεδρος

Κο. Ανδρέας Αλεξάνδρου, μέλος

Κα. Σούζη Μακρή. μέλος
Κο. Αντώνης Μούσουρος, μέλος

Κα. Μύρια Βασιλείου

25801240
Λάρνακας-Αμμοχώστου

 

Κο. Χρύσω Κυριάκου Γιασουμή, Πρόεδρος

Κα Τούλα Ποσκώτη, μέλος

Κο. Ανδρέας Σεργίου, μέλος

Κο. Κώστας Χ’ Ανάστασης, μέλος

Κα. Ανδρούλα Χριστοδουλίδη, μέλος

23200104

Κυρία Μαρία Νεοφύτου, Γραμματέας της Επιτροπής

Γ) Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασθενούς

Δικαιώματα:

 • Προστασία των προσωπικών του δεδομένων και σεβασμός της προσωπικότητας και αξιοπρέπειάς του.
 • Σεβασμός στις προσωπικές του επιλογές ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας και φύλου.
 • Πλήρης πληροφόρηση για τη διάγνωση και θεραπεία του και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που τον αφορούν.
 • Πληροφόρηση για την ταυτότητα των λειτουργών υγείας που του προσφέρουν υπηρεσίες.
 • Πληροφόρηση για τυχόν ακυρώσεις ραντεβού ή θεραπείας.
 • Δικαίωμα άρνησης θεραπείας μετά από πληροφόρηση που του είναι κατανοητή.
 • Πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο.
 • Συνοδεία συγγενικού του προσώπου ή και φίλου κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο.
 • Προϋπόθεση για παροχή φροντίδας υγείας είναι η συγκατάθεση του ασθενούς.
 • Αξιοπρεπής μεταχείριση κατά τη διάρκεια παροχής φροντίδας υγείας.

Υποχρεώσεις:

 • Προσκόμιση της κάρτας νοσηλείας κατά την εγγραφή.
 • Έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων.
 • Γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν το ιατρικό του ιστορικό, τη φαρμακευτική του αγωγή και γενικά ό,τι αφορά την υγεία του.
 • Επιβεβαίωση ότι κατανοεί όλες τις πληροφορίες που του δίνονται και αφορούν την υγεία του.
 • Εφαρμογή των οδηγιών που του δίνονται από τους λειτουργούς του νοσοκομείου.
 • Ανάληψη ευθύνης σε περίπτωση άρνησης θεραπείας μετά από την πλήρη ολοκληρωμένη και κατανοητή πληροφόρηση.
 • Ενημέρωση ιατρού ή νοσηλευτή για προβλήματα ή αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του.
 • Συνεργασία ή κατανόηση όταν παρουσιάζεται ανάγκη αλλαγής δωματίου ή/και τμήματος.
 • Σεβασμός και ευγένεια στο προσωπικό του νοσοκομείου και στους υπόλοιπους ασθενείς.
 • Σεβασμός προς τους χώρους, τον εξοπλισμό και την επίπλωση του νοσοκομείου.
 • Τήρηση των Περί Καπνίσματος Κανονισμών του νοσοκομείου.
 • Τήρηση των κανονισμών του νοσοκομείου για το επισκεπτήριο.