Αποστολή

Να παρέχει υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, σε όλο τον πληθυσμό της Κύπρου, με άριστη ποιότητα και πρόσβαση.

Όραμα

Να γίνει ένας αυτόνομος, αποτελεσματικός και ολοκληρωμένος πάροχος δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης που θα οδηγήσει στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του (πλήρους) φάσματος των αναγκών υγείας του πληθυσμού, εστιάζοντας ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό μέσω της συνεχούς έρευνας και εκπαίδευσης.

Στρατηγική

Βασική μας στρατηγική είναι η παροχή αποτελεσματικών, κατάλληλων και αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ, το οποίο θα διαχειρίζεται σε πιο επαγγελματική βάση, με νέο σύστημα κεντρικής διακυβέρνησης, διευθυντικών ομάδων νοσοκομείων, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ψυχικής υγείας, καθώς και ασθενοφόρα, όλα αλληλοσυνδεόμενα προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση και η ικανοποίηση των ασθενών, μέσω της αξιόπιστης αποδοτικότητας, της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της ποιότητας, της επικοινωνίας και της συνεχούς αξιολόγησης.