Ανακοινώσεις

  • 6 Σεπτεμβρίου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις  (3) κενές θέσεις Εργοθεραπευτών/τριών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €26.541.66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία

  • 13 Αυγούστου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (8) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώ (8) κενές θέσεις Λογιστών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες αφορούν τοποθετήσεις ως εξής: Διεύθυνση Λευκωσίας 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 1 θέση – Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 1 θέση – Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας Διεύθυνση Λάρνακας – Αμμοχώστου 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 1 θέση

  • 16 Σεπτεμβρίου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (7) KENΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για επτά (7) κενές θέσεις Διασωστών – Πληρώματος Ασθενοφόρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών.   Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Βασικός ετήσιος μισθός €16.368 που θα καταβάλλεται σε

  • 6 Σεπτεμβρίου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (61) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εξήντα μία (61) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών,  για τον  Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:   1.ΤΑΕΠ (με Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Ορθοπεδικής ή Γενικής Χειρουργικής) (15 θέσεις)   Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €57.696,16 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13)