Ανακοινώσεις

  • 27 Φεβρουαρίου 2020
  • 0

  Σεμινάρια «Πρώτων Βοηθειών»

  Σεμινάρια «Πρώτων Βοηθειών» Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Διεύθυνση Λευκωσίας Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και των Υπηρεσιών Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας, διοργανώνουν σεμινάρια «Πρώτων Βοηθειών». Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση, αλλά και η πρακτική εφαρμογή βασικών πρώτων βοηθειών, έτσι ώστε να μπορούν οι

  • 6 Σεπτεμβρίου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις  (3) κενές θέσεις Εργοθεραπευτών/τριών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €26.541.66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία

  • 6 Σεπτεμβρίου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (61) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εξήντα μία (61) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών,  για τον  Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:   1.ΤΑΕΠ (με Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Ορθοπεδικής ή Γενικής Χειρουργικής) (15 θέσεις)   Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €57.696,16 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13)

  • 6 Σεπτεμβρίου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (150) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εκατό πενήντα (150) κενές θέσεις Φροντιστών Υγείας, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.   Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €16.368 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε