Ανακοινώσεις

  • 13 Αυγούστου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Λειτουργών Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες αφορούν τοποθετήσεις ως εξής: Διεύθυνση Λευκωσίας 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Διεύθυνση Λάρνακας – Αμμοχώστου 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Διεύθυνση Λεμεσού – Πάφου 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού   Κεντρικά Γραφεία

  • 6 Σεπτεμβρίου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (150) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εκατό πενήντα (150) κενές θέσεις Φροντιστών Υγείας, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.   Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €16.368 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε

  • 4 Οκτωβρίου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΩ (8) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΠΦΥ)

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΩ (8) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΠΦΥ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ     Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώ (8) κενές θέσεις Προσωπικών Ιατρών, με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για τα Κέντρα Υγείας (ΚΠΦΥ) του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανάλογα με

  • 8 Νοεμβρίου 2019
  • 0

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Ιατρικός Διευθυντής,  Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας   ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού   ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ηγείται, υποκινεί και εμπνέει το ιατρικό δυναμικό με σκοπό την εφαρμογή των κλινικών στρατηγικών και επίτευξη των στόχων του Οργανισμού Ενεργεί ως επαγγελματικός ηγέτης