Αποστολή

Να παρέχει υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, σε όλο τον πληθυσμό της Κύπρου, με άριστη ποιότητα κλινική, υπηρεσία και πρόσβαση

Όραμα

Να γίνει ένας αυτόνομος, αποτελεσματικός και ολοκληρωμένος πάροχος δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης που θα οδηγήσει στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του (πλήρους) φάσματος των αναγκών υγείας του πληθυσμού, εστιάζοντας ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό μέσω της συνεχούς έρευνας και εκπαίδευσης.

Στρατηγική

Βασική μας στρατηγική είναι η παροχή αποτελεσματικών, κατάλληλων και αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ, το οποίο θα διαχειρίζεται σε πιο επαγγελματική βάση, με νέο σύστημα κεντρικής διακυβέρνησης, διευθυντικών ομάδων νοσοκομείων, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ψυχικής υγείας, καθώς και ασθενοφόρα, όλα αλληλοσυνδεόμενα προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση και η ικανοποίηση των ασθενών, μέσω της αξιόπιστης αποδοτικότητας, της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της ποιότητας, της επικοινωνίας και της συνεχούς αξιολόγησης.

Χρήσιμοι Συνδέσμοι

Η ενιαία ψηφιακή θύρα θα διευκολύνει την επιγραμμική πρόσβαση στις πληροφορίες, στις διοικητικές διαδικασίες και στις υπηρεσίες υποστήριξης που χρειάζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις προκειμένου να εγκατασταθούν ή να ασκήσουν δραστηριότητα σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 καθώς επίσης γενικότερες πληροφορίες για θέματα υγείας στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ως ο ανώτατος συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον τομέα των νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, ενώνει τις δυνάμεις της με άλλους φορείς, στην προσπάθειά της για έλεγχο και μείωση του καπνίσματος.

Ως αποτέλεσμα αυτής της σύμπτυξης δυνάμεων είναι η εφαρμογή της εκστρατείας “SMOKE FREE CYPRUS” για την Κύπρο. Η εκστρατεία “SMOKE FREE CYPRUS” αποτελεί κοινή δράση της ΑΑΕΚ µε το Ερευνητικό Εργαστήριο George D. Behrakis, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας, του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, και στοχεύει στη µείωση του καπνίσµατος στη χώρα µας.